Menu

Menu

Cây Húng Đứng

35.000  45.000 

MUA HÀNG

Cây Hẹ

35.000  45.000 

MUA HÀNG

Cây Gừng

32.000  35.000 

MUA HÀNG

Cây Sả – Bụi Sả

38.000  45.000 

MUA HÀNG

Cây Phú Quý Để Bàn

160.000  180.000 

MUA HÀNG

Cây Trầu Bà Xanh Để Bàn

160.000  180.000 

MUA HÀNG

Cây Ngọc Ngân Để Bàn

160.000  180.000 

MUA HÀNG

Cây Kim Tiền Nội Thất

550.000  600.000 

MUA HÀNG

Cây Lưỡi Hổ Chậu Đứng

420.000  450.000 

MUA HÀNG

Cây Phát Tài Gốc

950.000  1.200.000 

MUA HÀNG

Cây Lộc Vừng

1.680.000  1.800.000 

MUA HÀNG

Cây Kèn Hồng

950.000  1.050.000 

MUA HÀNG

Cây Bàng Đài Loan

950.000  1.600.000 

MUA HÀNG