Menu

Menu

Cây Sứ Hoa Hồng

1.680.000  1.800.000 

MUA HÀNG

Cây Sứ Hoa Trắng

1.680.000  1.800.000 

MUA HÀNG

Cây Lộc Vừng

1.680.000  1.800.000 

MUA HÀNG

Cây Giáng Hương

1.980.000  2.200.000 

MUA HÀNG

Cây Sao Đen

720.000  800.000 

MUA HÀNG

Cây Bàng Đài Loan

950.000  1.600.000 

MUA HÀNG

Cây Phát Tài Gốc

990.000  1.200.000 

MUA HÀNG

Cây Nhãn Trồng Trong Chậu

2.025.000  2.250.000 

MUA HÀNG

Cây Phát Tài Khúc

550.000  600.000 

MUA HÀNG

Cây Bưởi Da Xanh

3.800.000  4.200.000 

MUA HÀNG