Menu

Menu

Cây Sứ Hoa Hồng

1.680.000  1.800.000 

MUA HÀNG

Cây Lộc Vừng

1.680.000  1.800.000 

MUA HÀNG

Cây Giáng Hương

1.980.000  2.200.000 

MUA HÀNG

Cây Sao Đen

720.000  800.000 

MUA HÀNG

Cây Bàng Đài Loan

950.000  1.600.000 

MUA HÀNG

Cây Nhãn Trồng Trong Chậu

2.025.000  2.250.000 

MUA HÀNG

Cây Hoa Nguyệt Quế

220.000  250.000 

MUA HÀNG

Cây Sứ Đại

1.680.000  1.800.000 

MUA HÀNG

Cây Ngọc Lan Ta

849.000  950.000 

MUA HÀNG

Cây Lim Sét

720.000  800.000 

MUA HÀNG