Cây Bàng Singapore 1 Nhánh

Cây Bàng Singapore 1 Nhánh

180.000  75.000 
Cây Lộc Vừng

Cây Lộc Vừng

1.600.000  1.150.000 
Cây Sứ Đại

Cây Sứ Đại

1.800.000  1.620.000 
Cây Kèn Hồng

Cây Kèn Hồng

1.050.000  789.000 
Tiểu Cảnh Sau Nhà

Tiểu Cảnh Sau Nhà

27.000.000 
Tiểu Cảnh Dọc Lối Đi

Tiểu Cảnh Dọc Lối Đi

41.650.000 
Tiểu Cảnh Nước Sau Nhà

Tiểu Cảnh Nước Sau Nhà

82.000.000 
Tiểu Cảnh Ban Công Tường Đá

Tiểu Cảnh Ban Công Tường Đá

36.400.000 
Chậu Cây Bàng Singapore 2 Thân

Chậu Cây Bàng Singapore 2 Thân

550.000 
Cây Trầu Bà Xanh Leo

Cây Trầu Bà Xanh Leo

900.000 
Cây Phát Tài Gốc

Cây Phát Tài Gốc

1.200.000 
Cây Trầu bà Thanh xuân

Cây Trầu bà Thanh xuân

600.000 

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển