Cây Phú Quý Bụi Lớn

Cây Phú Quý Bụi Lớn

70.000  60.000 
Chậu Gốm Đỏ-Chậu Đất Nung Hoa Văn Nổi Cao 45cm

Chậu Gốm Đỏ-Chậu Đất Nung Hoa Văn Nổi Cao 45cm

320.000  290.000 
Cây Ngũ Gia Bì Xanh

Cây Ngũ Gia Bì Xanh

180.000  162.000 
Cây Kèn Hồng

Cây Kèn Hồng

1.050.000  950.000 
Cây Sứ Hoa Trắng

Cây Sứ Hoa Trắng

1.800.000 
Cây Lộc Vừng

Cây Lộc Vừng

1.600.000 
Cây Phượng Vĩ

Cây Phượng Vĩ

1.200.000 
Cây Bàng Đài Loan

Cây Bàng Đài Loan

1.600.000 
Chậu Cây Bàng Singapore 2 Nhánh

Chậu Cây Bàng Singapore 2 Nhánh

550.000 
Chậu Cây Đại Hồng Môn

Chậu Cây Đại Hồng Môn

800.000 
Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

600.000 
Cây Phát Tài Gốc

Cây Phát Tài Gốc

1.200.000 
Chậu Cây Lan Ý Để Bàn

Chậu Cây Lan Ý Để Bàn

220.000 
Cây Lưỡi Hổ Để Bàn

Cây Lưỡi Hổ Để Bàn

180.000 
Cây Trúc Nhật Vàng

Cây Trúc Nhật Vàng

200.000 
Cây Trầu Bà Sữa Trong Nước

Cây Trầu Bà Sữa Trong Nước

250.000 
Tiểu Cảnh Sau Nhà

Tiểu Cảnh Sau Nhà

27.000.000 
Tiểu Cảnh Dọc Lối Đi

Tiểu Cảnh Dọc Lối Đi

41.650.000 
Tiểu Cảnh Nước Sau Nhà

Tiểu Cảnh Nước Sau Nhà

82.000.000 
Tiểu Cảnh Ban Công Tường Đá

Tiểu Cảnh Ban Công Tường Đá

36.400.000 
Cung Cấp Cây Xoài Trồng Sân Vườn

Cung Cấp Cây Xoài Trồng Sân Vườn

1.680.000 
Trồng Cây Dừa Xiêm

Trồng Cây Dừa Xiêm

1.250.000 
Cây Lựu

Cây Lựu

135.000 

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển