Chế Phẩm Sinh Học EM1 (EM Gốc – Effective microorganisms)

Chế Phẩm Sinh Học EM1 (EM Gốc – Effective microorganisms)

1.190.000  1.071.000 
Cây Lan Chu Đinh

Cây Lan Chu Đinh

45.000  40.000 
Cây Trúc Cần Câu

Cây Trúc Cần Câu

160.000  144.000 
Cây Kèn Hồng

Cây Kèn Hồng

1.050.000  945.000 
Cây Trạng Nguyên Quà Tặng Noel

Cây Trạng Nguyên Quà Tặng Noel

250.000  200.000 
Dứa Cảnh Nến Quà Tặng Noel

Dứa Cảnh Nến Quà Tặng Noel

200.000  180.000 
Cây Tùng Bồng Lai Quà Tặng Noel

Cây Tùng Bồng Lai Quà Tặng Noel

280.000  250.000 
Cây Tùng Thơm Quà Tặng Noel

Cây Tùng Thơm Quà Tặng Noel

250.000  220.000 
Cây Tre Xanh

Cây Tre Xanh

160.000 
Cây Phát Tài Núi

Cây Phát Tài Núi

4.600.000 
Cây Osaka Đỏ

Cây Osaka Đỏ

800.000 
Cây Bàng Đài Loan

Cây Bàng Đài Loan

1.600.000 
Cây Sứ Hoa Trắng

Cây Sứ Hoa Trắng

1.800.000 
Cây Si

Cây Si

1.850.000 
Cây Lộc Vừng

Cây Lộc Vừng

1.600.000 
Cây Chuông Vàng

Cây Chuông Vàng

1.200.000 
Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

500.000 
Cây Phát Tài Khúc

Cây Phát Tài Khúc

450.000 
Cây Phú Quý

Cây Phú Quý

50.000 
Cây Trầu bà Thanh xuân

Cây Trầu bà Thanh xuân

600.000 
Lối Đi Xung Quanh Biệt Thự

Lối Đi Xung Quanh Biệt Thự

38.800.000 
Tiểu cảnh sân vườn nhà Chị Tú

Tiểu cảnh sân vườn nhà Chị Tú

68.000.000 
Sân Vườn Biệt Thự Nhà Chị Dung

Sân Vườn Biệt Thự Nhà Chị Dung

214.300.000 
Tiểu Cảnh Sau Nhà

Tiểu Cảnh Sau Nhà

27.000.000 

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển