Chậu Cây Kim Ngân Lượng

Chậu Cây Kim Ngân Lượng

600.000 
Cây Dừa Cạn Siêu Bông

Cây Dừa Cạn Siêu Bông

25.000 
Hoa Cúc Mâm Xôi

Hoa Cúc Mâm Xôi

135.000 
Dây Bông Giấy

Dây Bông Giấy

65.000 
Cây Hoa Mào Gà

Cây Hoa Mào Gà

85.000 
Cây Quất

Cây Quất

3.800.000 
Giỏ Cúc Mâm Xôi loại A

Giỏ Cúc Mâm Xôi loại A

150.000 
Cây Hoa Mai Tết Tặng Đối Tác

Cây Hoa Mai Tết Tặng Đối Tác

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Sao Đen

Cây Sao Đen

800.000 
Cây Ngọc Lan Ta

Cây Ngọc Lan Ta

950.000 
Cây Móng Bò Tím

Cây Móng Bò Tím

1.200.000 
Cây Giáng Hương

Cây Giáng Hương

2.200.000 
Tiểu Cảnh Sau Nhà

Tiểu Cảnh Sau Nhà

27.000.000 
Tiểu Cảnh Dọc Lối Đi

Tiểu Cảnh Dọc Lối Đi

41.650.000 
Tiểu Cảnh Nước Sau Nhà

Tiểu Cảnh Nước Sau Nhà

82.000.000 
Tiểu Cảnh Ban Công Tường Đá

Tiểu Cảnh Ban Công Tường Đá

36.400.000 
Cây Thần Tài

Cây Thần Tài

850.000 
Cây Trầu Bà Xanh Leo

Cây Trầu Bà Xanh Leo

1.100.000 
Cây Phát Tài Gốc

Cây Phát Tài Gốc

1.200.000 

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển