Phân Hữu Cơ Cao Cấp Đạm Cá Fish Star

Phân Hữu Cơ Cao Cấp Đạm Cá Fish Star

30.000  27.000 
Hoa Trạng Nguyên Chậu Nhựa Nhỏ

Hoa Trạng Nguyên Chậu Nhựa Nhỏ

85.000  76.000 
Cây Phú Quý

Cây Phú Quý

50.000  45.000 
Cây Lưỡi Hổ

Cây Lưỡi Hổ

35.000  31.000 
Chậu Cúc Mâm Xôi Có Chân Đế

Chậu Cúc Mâm Xôi Có Chân Đế

380.000 
Cây Quất

Cây Quất

3.800.000 
Giỏ Cúc Mâm Xôi loại A

Giỏ Cúc Mâm Xôi loại A

135.000 
Hoa Đỗ Quyên Hồng

Hoa Đỗ Quyên Hồng

250.000 
Cành Hoa Mai Giả Trang Trí Tết

Cành Hoa Mai Giả Trang Trí Tết

550.000 
Bánh Tét Trang Trí Tết

Bánh Tét Trang Trí Tết

150.000 
Bánh Chưng Trang Trí Tết

Bánh Chưng Trang Trí Tết

180.000 
Cây Sứ Hoa Trắng

Cây Sứ Hoa Trắng

1.800.000 
Cây Si

Cây Si

1.850.000 
Cây Lộc Vừng

Cây Lộc Vừng

1.600.000 
Cây Chuông Vàng

Cây Chuông Vàng

1.200.000 
Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

500.000 
Cây Phát Tài Khúc

Cây Phát Tài Khúc

450.000 
Cây Trầu bà Thanh xuân

Cây Trầu bà Thanh xuân

600.000 
Cây Đại Phú Gia

Cây Đại Phú Gia

600.000 
Tiểu cảnh sân vườn nhà Chị Tú

Tiểu cảnh sân vườn nhà Chị Tú

68.000.000 
Sân Vườn Biệt Thự Nhà Chị Dung

Sân Vườn Biệt Thự Nhà Chị Dung

214.300.000 
Tiểu Cảnh Sau Nhà

Tiểu Cảnh Sau Nhà

27.000.000 
Sân Vườn Biệt Thự

Sân Vườn Biệt Thự

Liên hệ: 08 3720 3389
Bút đo độ mặn Horiba Salt 11

Bút đo độ mặn Horiba Salt 11

3.150.000 
Bút đo độ mặn nước Extech EC170

Bút đo độ mặn nước Extech EC170

1.690.000 
Máy Đo Độ pH đất Takemura DM-13

Máy Đo Độ pH đất Takemura DM-13

1.100.000 

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển