Cây Lộc Vừng

Cây Lộc Vừng

800.000 ₫
Cây Me Tây

Cây Me Tây

450.000 ₫
Cây Giáng Hương

Cây Giáng Hương

800.000 ₫
Cây Bằng Lăng

Cây Bằng Lăng

900.000 ₫
Cây Trúc Quân Tử

Cây Trúc Quân Tử

600.000 ₫
Cây Phúc Lộc Thọ

Cây Phúc Lộc Thọ

400.000 ₫
Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

400.000 ₫
Cây Phát Tài Gốc

Cây Phát Tài Gốc

1.200.000 ₫
Cây Hoa Chuông Vàng

Cây Hoa Chuông Vàng

650.000 ₫
Cây Kèn Hồng

Cây Kèn Hồng

650.000 ₫
Cây Hoàng Nam

Cây Hoàng Nam

200.000 ₫
Cây Cau Đuôi Chồn

Cây Cau Đuôi Chồn

2.500.000 ₫
Tiểu Cảnh Trước Sân Nhà

Tiểu Cảnh Trước Sân Nhà

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Ban Công 05

Tiểu Cảnh Ban Công 05

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Quán Cafe Sân Thượng

Tiểu Cảnh Quán Cafe Sân Thượng

Liên hệ: 08 3720 3389
Sân Vườn Biệt Thự

Sân Vườn Biệt Thự

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây May Mắn Quả Cầu Con Thỏ

Cây May Mắn Quả Cầu Con Thỏ

165.000 ₫
May Mắn Tình Yêu

May Mắn Tình Yêu

150.000 ₫
Chậu Kim Ngân May Mắn

Chậu Kim Ngân May Mắn

150.000 ₫
Cây Hoa Hồng Leo

Cây Hoa Hồng Leo

65.000 ₫
Dây Liêm Hồ Đằng

Dây Liêm Hồ Đằng

135.000 ₫
Dây Hồng Anh

Dây Hồng Anh

90.000 ₫
Dây Chanh Dây

Dây Chanh Dây

90.000 ₫
Hoa Hồng Tỉ Muội

Hoa Hồng Tỉ Muội

45.000 ₫
Cây Hoa Lài Tây

Cây Hoa Lài Tây

40.000 ₫
Cây Bạch Trinh Biển

Cây Bạch Trinh Biển

15.000 ₫
Cây Trang Đỏ

Cây Trang Đỏ

25.000 ₫
Hoa Lan Hồ Điệp Tím Chậu 7 Cành

Hoa Lan Hồ Điệp Tím Chậu 7 Cành

1.600.000 ₫
Chậu Lan Hồ Điệp 6 Cành

Chậu Lan Hồ Điệp 6 Cành

1.600.000 ₫
Hoa Lan Hồ Điệp Trắng Chậu 3 Cành

Hoa Lan Hồ Điệp Trắng Chậu 3 Cành

800.000 ₫
Hoa Lan Hồ Điệp Vàng Chậu 1 Cành

Hoa Lan Hồ Điệp Vàng Chậu 1 Cành

350.000 ₫
Hoa Lan Dendro Nắng Treo

Hoa Lan Dendro Nắng Treo

80.000 ₫
Trầu Bà Xanh Chậu Treo

Trầu Bà Xanh Chậu Treo

30.000 ₫
Cây Lan Tim Con Ốc

Cây Lan Tim Con Ốc

35.000 ₫
Hoa Dã Yến Thảo Chậu Treo

Hoa Dã Yến Thảo Chậu Treo

250.000 ₫
Cây Hồng Phúc Vũ

Cây Hồng Phúc Vũ

45.000 ₫
Cây Lá Gấm Hồng

Cây Lá Gấm Hồng

18.000 ₫
Cây Lá Trắng

Cây Lá Trắng

12.000 ₫
Cây Cô Tòng Lá Đốm

Cây Cô Tòng Lá Đốm

18.000 ₫

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển