Cây Lộc Vừng

Cây Lộc Vừng

800.000 ₫
Cây Osaka Đỏ

Cây Osaka Đỏ

800.000 ₫
Cây Me Tây

Cây Me Tây

285.000 ₫
Cây Lim Sét

Cây Lim Sét

420.000 ₫
Gốc Thiết Mộc Lan

Gốc Thiết Mộc Lan

2.200.000 ₫
Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ

Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ

600.000 ₫
Cây Vạn niên thanh

Cây Vạn niên thanh

350.000 ₫
Cây Lan Ý Mỹ

Cây Lan Ý Mỹ

400.000 ₫
Tiểu Cảnh Sân Thượng 06

Tiểu Cảnh Sân Thượng 06

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Phòng Khách

Tiểu Cảnh Phòng Khách

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Giếng Trời 04

Tiểu Cảnh Giếng Trời 04

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Chân Cầu Thang 02

Tiểu Cảnh Chân Cầu Thang 02

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Vàng anh

Cây Vàng anh

350.000 ₫
Cây Tùng La Hán

Cây Tùng La Hán

165.000 ₫
Cây Huỳnh liên

Cây Huỳnh liên

350.000 ₫
Cây Hoàng nam

Cây Hoàng nam

1.200.000 ₫
Tiểu Cảnh May Mắn Sân Golf

Tiểu Cảnh May Mắn Sân Golf

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh May Mắn Đồng Quê

Tiểu Cảnh May Mắn Đồng Quê

420.000 ₫
Tiểu Cảnh May Mắn Tình Cha

Tiểu Cảnh May Mắn Tình Cha

750.000 ₫
Cây Tài Lộc May Mắn Chậu Ấm Trà

Cây Tài Lộc May Mắn Chậu Ấm Trà

285.000 ₫
Cây Hồng Thiên Hương

Cây Hồng Thiên Hương

60.000 ₫
Dây Thường Xuân

Dây Thường Xuân

120.000 ₫
Dây Cát Đằng

Dây Cát Đằng

135.000 ₫
Dây Bầu Hồ Lô

Dây Bầu Hồ Lô

135.000 ₫
Cây Tuyết Sơn Phi Hồng

Cây Tuyết Sơn Phi Hồng

75.000 ₫
Cây Chuối Hoa

Cây Chuối Hoa

18.000 ₫
Cây Bạch Trinh Biển

Cây Bạch Trinh Biển

15.000 ₫
Cây Trang Đỏ

Cây Trang Đỏ

20.000 ₫
Hoa Lan Hồ Điệp Ngày Của Cha

Hoa Lan Hồ Điệp Ngày Của Cha

Liên hệ: 08 3720 3389
Hoa Lan Hồ Điệp Vàng Chậu 5 Cành

Hoa Lan Hồ Điệp Vàng Chậu 5 Cành

1.650.000 ₫
Chậu Lan Hồ Điệp 9 Cành

Chậu Lan Hồ Điệp 9 Cành

2.200.000 ₫
Chậu Lan Hồ Điệp 6 Cành

Chậu Lan Hồ Điệp 6 Cành

1.600.000 ₫
Trầu Bà Xanh Chậu Treo

Trầu Bà Xanh Chậu Treo

30.000 ₫
Cây Thài Lài Sọc Treo

Cây Thài Lài Sọc Treo

80.000 ₫
Cây Hoa Mười Giờ Chậu Treo

Cây Hoa Mười Giờ Chậu Treo

35.000 ₫
Cây Lan Hạt Dưa

Cây Lan Hạt Dưa

80.000 ₫
Cây Lá Dúm

Cây Lá Dúm

30.000 ₫
Cây Lá Gấm

Cây Lá Gấm

18.000 ₫
Cây Trúc Phát Tài

Cây Trúc Phát Tài

80.000 ₫
Cây Lá Trắng

Cây Lá Trắng

12.000 ₫

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển