Cây Sò Đo Cam

Cây Sò Đo Cam

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Giáng Hương

Cây Giáng Hương

450.000 ₫
Cây Chuông Vàng

Cây Chuông Vàng

285.000 ₫
Cây Bằng Lăng

Cây Bằng Lăng

900.000 ₫
Cặp Cây Kim Ngân

Cặp Cây Kim Ngân

9.800.000 ₫
Cây Trầu Bà Pháp

Cây Trầu Bà Pháp

400.000 ₫
Cây Cau Hawaii

Cây Cau Hawaii

400.000 ₫
Cây Đại Phú Gia

Cây Đại Phú Gia

500.000 ₫
Thiết Kế Tường Lớn

Thiết Kế Tường Lớn

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Sau Nhà

Tiểu Cảnh Sau Nhà

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Quán Cafe Sân Thượng

Tiểu Cảnh Quán Cafe Sân Thượng

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Chân Cầu Thang 02

Tiểu Cảnh Chân Cầu Thang 02

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Viết

Cây Viết

280.000 ₫
Cây Tùng Bách tán

Cây Tùng Bách tán

550.000 ₫
Cây Kèn Hồng

Cây Kèn Hồng

1.100.000 ₫
Cây Cau Vua

Cây Cau Vua

5.500.000 ₫
Cây Hồng Thiên Hương

Cây Hồng Thiên Hương

60.000 ₫
Dây Thường Xuân

Dây Thường Xuân

120.000 ₫
Dây Cát Đằng

Dây Cát Đằng

135.000 ₫
Dây Bầu Hồ Lô

Dây Bầu Hồ Lô

135.000 ₫
Cây Tuyết Sơn Phi Hồng

Cây Tuyết Sơn Phi Hồng

75.000 ₫
Cây Chuối Hoa

Cây Chuối Hoa

18.000 ₫
Cây Bạch Trinh Biển

Cây Bạch Trinh Biển

15.000 ₫
Cây Trang Đỏ

Cây Trang Đỏ

20.000 ₫
Hoa Lan Hồ Điệp Ngày Của Cha

Hoa Lan Hồ Điệp Ngày Của Cha

Liên hệ: 08 3720 3389
Hoa Lan Hồ Điệp Vàng Chậu 5 Cành

Hoa Lan Hồ Điệp Vàng Chậu 5 Cành

1.650.000 ₫
Chậu Lan Hồ Điệp 9 Cành

Chậu Lan Hồ Điệp 9 Cành

2.200.000 ₫
Trầu Bà Xanh Chậu Treo

Trầu Bà Xanh Chậu Treo

30.000 ₫
Cây Thài Lài Sọc Treo

Cây Thài Lài Sọc Treo

80.000 ₫
Cây Hoa Mười Giờ Chậu Treo

Cây Hoa Mười Giờ Chậu Treo

35.000 ₫
Cây Lan Hạt Dưa

Cây Lan Hạt Dưa

80.000 ₫
Cây Lá Gấm Đỏ

Cây Lá Gấm Đỏ

18.000 ₫
Cây Trúc Nhật Đốm

Cây Trúc Nhật Đốm

20.000 ₫
Cây Huyết Dụ

Cây Huyết Dụ

45.000 ₫
Cây Cô Tòng Đuôi Lươn

Cây Cô Tòng Đuôi Lươn

18.000 ₫

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển