Cây Hoa Liễu Hồng

Cây Hoa Liễu Hồng

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Hoa Thạch Thảo

Cây Hoa Thạch Thảo

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Hoa Hồng Môn

Cây Hoa Hồng Môn

150.000 ₫
Cây Hoa Cẩm Tú Cầu

Cây Hoa Cẩm Tú Cầu

68.000 ₫
Cây Bồ Đề

Cây Bồ Đề

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Móng Bò Tím

Cây Móng Bò Tím

420.000 ₫
Cây Lim Sét

Cây Lim Sét

420.000 ₫
Cây Đa Búp Đỏ

Cây Đa Búp Đỏ

250.000 ₫
Cây Lá Gấm Vàng

Cây Lá Gấm Vàng

12.000 ₫
Cây Trúc Nhật Đốm

Cây Trúc Nhật Đốm

20.000 ₫
Cây Tía Tô Cảnh

Cây Tía Tô Cảnh

12.000 ₫
Cây Huyết Dụ

Cây Huyết Dụ

45.000 ₫
Cây Hoa Chuông Vàng

Cây Hoa Chuông Vàng

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Trúc Quân Tử

Cây Trúc Quân Tử

160.000 ₫
Cây Hoàng nam

Cây Hoàng nam

1.200.000 ₫
Dây Thường Xuân

Dây Thường Xuân

Liên hệ: 08 3720 3389
Dây Đậu Biếc

Dây Đậu Biếc

135.000 ₫
Dây Bầu Hồ Lô

Dây Bầu Hồ Lô

135.000 ₫
Dây Ánh Hồng

Dây Ánh Hồng

135.000 ₫
Hoa Treo Ngược Các Kiểu

Hoa Treo Ngược Các Kiểu

280.000 ₫
Cây Thài Lài Sọc Treo

Cây Thài Lài Sọc Treo

80.000 ₫
Chậu treo Chuỗi Ngọc Bi

Chậu treo Chuỗi Ngọc Bi

250.000 ₫
Hoa Dạ Yên Thảo Chậu Treo

Hoa Dạ Yên Thảo Chậu Treo

60.000 ₫
Tiểu Cảnh Bên Hông Nhà

Tiểu Cảnh Bên Hông Nhà

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Cho Tòa Nhà Công Ty

Tiểu Cảnh Cho Tòa Nhà Công Ty

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Ban Công 04

Tiểu Cảnh Ban Công 04

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Góc Phòng Khách

Tiểu Cảnh Góc Phòng Khách

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Kim Phát Tài

Cây Kim Phát Tài

400.000 ₫
Cây Ngân Hậu

Cây Ngân Hậu

400.000 ₫
Cây Trúc Mây

Cây Trúc Mây

500.000 ₫
Cây Danh Dự

Cây Danh Dự

400.000 ₫
Tiểu Cảnh Cây May Mắn Qùa Tặng Lễ Mừng Thọ

Tiểu Cảnh Cây May Mắn Qùa Tặng Lễ Mừng Thọ

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh May Mắn Lãng Mạn

Tiểu Cảnh May Mắn Lãng Mạn

720.000 ₫
Cây May Mắn Cau Tiểu Trâm

Cây May Mắn Cau Tiểu Trâm

150.000 ₫
Cây May Mắn-Tài Lộc 6 Túi

Cây May Mắn-Tài Lộc 6 Túi

145.000 ₫
Cây Cung Điện Vàng Trong Nước

Cây Cung Điện Vàng Trong Nước

250.000 ₫
Hoa Dừa Cạn Để Bàn

Hoa Dừa Cạn Để Bàn

150.000 ₫
Cây Kim Ngân Để Bàn

Cây Kim Ngân Để Bàn

80.000 ₫
Cây Vạn Lộc

Cây Vạn Lộc

200.000 ₫
Chậu Lan Hồ Điệp Nhiều Màu

Chậu Lan Hồ Điệp Nhiều Màu

Liên hệ: 08 3720 3389
Chậu Lan Mokara Ghép Gốc Cây

Chậu Lan Mokara Ghép Gốc Cây

Liên hệ: 08 3720 3389
Hoa Lan Hồ Điệp Vàng Chậu 5 Cành

Hoa Lan Hồ Điệp Vàng Chậu 5 Cành

Liên hệ: 08 3720 3389
Chậu Lan Dendro Để Bàn

Chậu Lan Dendro Để Bàn

500.000 ₫
Chậu Sứ Tròn Lùn Men Trắng

Chậu Sứ Tròn Lùn Men Trắng

Liên hệ: 08 3720 3389
Chậu Sứ Tròn Trồng Cây Cảnh

Chậu Sứ Tròn Trồng Cây Cảnh

Liên hệ: 08 3720 3389
Lồng Thủy Tinh

Lồng Thủy Tinh

200.000 ₫
Chậu Treo Ngược Hình Trụ

Chậu Treo Ngược Hình Trụ

Liên hệ: 08 3720 3389
Bánh Xe Bò Trang Trí Tiểu Cảnh

Bánh Xe Bò Trang Trí Tiểu Cảnh

Liên hệ: 08 3720 3389
Bánh Xe Bò Trang Trí Tiểu Cảnh Tết

Bánh Xe Bò Trang Trí Tiểu Cảnh Tết

Liên hệ: 08 3720 3389
Bánh Xe Bò Trang Trí Tiểu Cảnh

Bánh Xe Bò Trang Trí Tiểu Cảnh

Liên hệ: 08 3720 3389
Bánh Xe Bò Trang Trí Nhà Hàng

Bánh Xe Bò Trang Trí Nhà Hàng

Liên hệ: 08 3720 3389

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển