Cây May Mắn Tài Lộc Chậu Ly Chú Gấu

Cây May Mắn Tài Lộc Chậu Ly Chú Gấu

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Cây May Mắn Lộc Phát

Tiểu Cảnh Cây May Mắn Lộc Phát

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây May Mắn Tài Lộc Chậu Hoa Hồng

Cây May Mắn Tài Lộc Chậu Hoa Hồng

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Tùng Thơm Để Bàn

Cây Tùng Thơm Để Bàn

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Đuôi Công

Cây Đuôi Công

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Huy Hoàng Trong Nước

Cây Huy Hoàng Trong Nước

180.000 ₫
Cây Kim Phát Tài

Cây Kim Phát Tài

200.000 ₫
Cây Trang Mỹ

Cây Trang Mỹ

45.000 ₫
Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

80.000 ₫
Cây Hoa Dừa Cạn

Cây Hoa Dừa Cạn

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Chuối Hoa

Cây Chuối Hoa

18.000 ₫
Hoa Treo Ngược Các Kiểu

Hoa Treo Ngược Các Kiểu

280.000 ₫
Lan Hồ Điệp Treo

Lan Hồ Điệp Treo

250.000 ₫
Cây Lan Son Môi Chậu Treo

Cây Lan Son Môi Chậu Treo

80.000 ₫
Hoa Dã Yến Thảo Chậu Treo

Hoa Dã Yến Thảo Chậu Treo

250.000 ₫
Cây Móng Bò Trắng

Cây Móng Bò Trắng

360.000 ₫
Cây Lim Sét

Cây Lim Sét

420.000 ₫
Cây Đa Búp Đỏ

Cây Đa Búp Đỏ

250.000 ₫
Cây Chuông Vàng

Cây Chuông Vàng

285.000 ₫
Cây Ô Gô Gân Vàng

Cây Ô Gô Gân Vàng

15.000 ₫
Cây Lá Gấm Vàng

Cây Lá Gấm Vàng

12.000 ₫
Cây Trúc Nhật Đốm

Cây Trúc Nhật Đốm

20.000 ₫
Cây Cô Tòng Lá Nhún

Cây Cô Tòng Lá Nhún

12.000 ₫
Cây Trúc Quân Tử

Cây Trúc Quân Tử

160.000 ₫
Cây Phát Tài Núi

Cây Phát Tài Núi

4.600.000 ₫
Cây Hồng Lộc

Cây Hồng Lộc

450.000 ₫
Cây Cau Vua

Cây Cau Vua

5.500.000 ₫
Cây Kim Ngân

Cây Kim Ngân

800.000 ₫
Cây Trúc Bách Hợp

Cây Trúc Bách Hợp

450.000 ₫
Cây Cau Hawaii

Cây Cau Hawaii

400.000 ₫
Cây Lan Bình Rượu

Cây Lan Bình Rượu

400.000 ₫
Dây Tigon

Dây Tigon

75.000 ₫
Dây Huỳnh Đệ

Dây Huỳnh Đệ

45.000 ₫
Dây Đậu Biếc

Dây Đậu Biếc

135.000 ₫
Dây Chanh Dây

Dây Chanh Dây

90.000 ₫
Tiểu Cảnh Quán Cafe 07

Tiểu Cảnh Quán Cafe 07

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Sân Thượng 07

Tiểu Cảnh Sân Thượng 07

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Góc Phòng Bếp

Tiểu Cảnh Góc Phòng Bếp

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Giếng Trời 04

Tiểu Cảnh Giếng Trời 04

Liên hệ: 08 3720 3389

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển