Cây Lim Xẹt Trồng Vỉa hè

Cây Lim Xẹt Trồng Vỉa hè

4.500.000 ₫
Cây Giáng Hương Trồng Vỉa Hè

Cây Giáng Hương Trồng Vỉa Hè

4.500.000 ₫
Cây Gừa Hình Cầu

Cây Gừa Hình Cầu

800.000 ₫
Cây Cau Đỏ

Cây Cau Đỏ

350.000 ₫
Lối Đi Xung Quanh Biệt Thự

Lối Đi Xung Quanh Biệt Thự

38.800.000 ₫
Tiểu Cảnh Ban Công 04

Tiểu Cảnh Ban Công 04

12.480.000 ₫
Tiểu Cảnh Ban Công 02

Tiểu Cảnh Ban Công 02

3.250.000 ₫
Tiểu Cảnh Quán Cafe Sân Thượng

Tiểu Cảnh Quán Cafe Sân Thượng

8.200.000 ₫
Cây Bằng Lăng Ổi

Cây Bằng Lăng Ổi

4.000.000 ₫
Cây Lộc Vừng

Cây Lộc Vừng

800.000 ₫
Cây Móng Bò Tím

Cây Móng Bò Tím

1.200.000 ₫
Cây Bàng Đài Loan

Cây Bàng Đài Loan

800.000 ₫
Kìm Bấm Cành White Horse 180S

Kìm Bấm Cành White Horse 180S

120.000 ₫
Cưa Cầm Tay White Horse TH- 7

Cưa Cầm Tay White Horse TH- 7

250.000 ₫
Cưa Cong White Horse CT-300

Cưa Cong White Horse CT-300

305.000 ₫
Kéo Cắt Cành White Horse SF-8

Kéo Cắt Cành White Horse SF-8

215.000 ₫
Cây Lá Gấm Hồng

Cây Lá Gấm Hồng

18.000 ₫
Cây Vàng Bạc

Cây Vàng Bạc

30.000 ₫
Cây Lá Trắng

Cây Lá Trắng

12.000 ₫
Cây Cô Tòng Lá Mít

Cây Cô Tòng Lá Mít

35.000 ₫
Cây bướm hồng

Cây bướm hồng

45.000 ₫
Hoa Sao Nhái

Hoa Sao Nhái

15.000 ₫
Cây Tố Liên

Cây Tố Liên

20.000 ₫
Cây Hoa Dừa Cạn

Cây Hoa Dừa Cạn

18.000 ₫
Dây Thường Xuân

Dây Thường Xuân

120.000 ₫
Dây Rạng Đông

Dây Rạng Đông

135.000 ₫
Dây Hồng Anh

Dây Hồng Anh

90.000 ₫
Dây Ánh Hồng

Dây Ánh Hồng

135.000 ₫
Cây Phát Tài Khúc

Cây Phát Tài Khúc

450.000 ₫
Cây Trúc Bách Hợp

Cây Trúc Bách Hợp

450.000 ₫
Cây Trầu Bà Chân Vịt

Cây Trầu Bà Chân Vịt

450.000 ₫
Cây Cau Hawaii

Cây Cau Hawaii

500.000 ₫

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển