Cây Bằng Lăng Ổi

Cây Bằng Lăng Ổi

4.000.000 ₫
Cây Bò Cạp Vàng

Cây Bò Cạp Vàng

3.800.000 ₫
Cây Lim Sét

Cây Lim Sét

420.000 ₫
Cây Giáng Hương

Cây Giáng Hương

450.000 ₫
Cặp Cây Kim Ngân

Cặp Cây Kim Ngân

9.800.000 ₫
Cây Phát Tài Gốc

Cây Phát Tài Gốc

900.000 ₫
Cây Cung Điện Vàng

Cây Cung Điện Vàng

450.000 ₫
Cây Cau vàng

Cây Cau vàng

400.000 ₫
Tiểu Cảnh Nhà Anh Trung Ở Quận Tân Bình

Tiểu Cảnh Nhà Anh Trung Ở Quận Tân Bình

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Ban Công 02

Tiểu Cảnh Ban Công 02

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Góc Phòng Khách

Tiểu Cảnh Góc Phòng Khách

Liên hệ: 08 3720 3389
Tiểu Cảnh Chân Cầu Thang 02

Tiểu Cảnh Chân Cầu Thang 02

Liên hệ: 08 3720 3389
Cây Vàng anh

Cây Vàng anh

350.000 ₫
Cây Trúc Quân Tử

Cây Trúc Quân Tử

160.000 ₫
Cây Kèn Hồng

Cây Kèn Hồng

1.100.000 ₫
Cây Cau Vua

Cây Cau Vua

5.500.000 ₫
Cây Kim Ngân Để Bàn

Cây Kim Ngân Để Bàn

120.000 ₫
Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ

Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ

250.000 ₫
Cây Vạn Lộc

Cây Vạn Lộc

200.000 ₫
Cây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm

120.000 ₫
Cây Trang Thái

Cây Trang Thái

25.000 ₫
Cây Hoa Sim

Cây Hoa Sim

130.000 ₫
Cây Cát Đằng Đứng

Cây Cát Đằng Đứng

85.000 ₫
Cây Bạch Trinh Biển

Cây Bạch Trinh Biển

15.000 ₫
Hoa Lan Hồ Điệp Trắng

Hoa Lan Hồ Điệp Trắng

220.000 ₫
Chậu Lan Hồ Điệp Nhiều Cành

Chậu Lan Hồ Điệp Nhiều Cành

7.500.000 ₫
Chậu Lan Hồ Điệp 6 Cành

Chậu Lan Hồ Điệp 6 Cành

1.600.000 ₫
Cây Ráng Ổ Phụng Treo

Cây Ráng Ổ Phụng Treo

80.000 ₫
Cây Mười Giờ Sam

Cây Mười Giờ Sam

15.000 ₫
Cây Lan Tim Con Ốc

Cây Lan Tim Con Ốc

35.000 ₫
Hoa Dạ Yên Thảo Rũ Chậu Treo

Hoa Dạ Yên Thảo Rũ Chậu Treo

60.000 ₫
Cây Hồng Phúc Vũ

Cây Hồng Phúc Vũ

45.000 ₫
Cây Trúc Phát Tài

Cây Trúc Phát Tài

80.000 ₫
Cây Trúc Nhật Đốm

Cây Trúc Nhật Đốm

20.000 ₫
Cây Tía Tô Cảnh

Cây Tía Tô Cảnh

18.000 ₫
Dây Cúc Tần Ấn Độ

Dây Cúc Tần Ấn Độ

45.000 ₫
Cây Hoa Hồng Leo

Cây Hoa Hồng Leo

65.000 ₫
Dây Liêm Hồ Đằng

Dây Liêm Hồ Đằng

135.000 ₫
Dây Chanh Dây

Dây Chanh Dây

90.000 ₫

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển