Cây Lim Xẹt Trồng Vỉa hè

Cây Lim Xẹt Trồng Vỉa hè

4.500.000 ₫
Cây Giáng Hương Trồng Vỉa Hè

Cây Giáng Hương Trồng Vỉa Hè

4.500.000 ₫
Cây Gừa Hình Cầu

Cây Gừa Hình Cầu

800.000 ₫
Cây Cau Đỏ

Cây Cau Đỏ

350.000 ₫
Cây Trồng Trong Khu Căn Hộ

Cây Trồng Trong Khu Căn Hộ

27.800.000 ₫
Lối Đi Xung Quanh Biệt Thự

Lối Đi Xung Quanh Biệt Thự

38.800.000 ₫
Tiểu Cảnh Sau Nhà

Tiểu Cảnh Sau Nhà

27.000.000 ₫
Tiểu Cảnh Quán Cafe Sân Thượng

Tiểu Cảnh Quán Cafe Sân Thượng

8.200.000 ₫
Cây Bằng Lăng Ổi

Cây Bằng Lăng Ổi

4.000.000 ₫
Cây Lộc Vừng

Cây Lộc Vừng

800.000 ₫
Cây Móng Bò Tím

Cây Móng Bò Tím

1.200.000 ₫
Cây Bàng Đài Loan

Cây Bàng Đài Loan

800.000 ₫
Cây Hồng Phúc Vũ

Cây Hồng Phúc Vũ

45.000 ₫
Cây Trúc Nhật Đốm

Cây Trúc Nhật Đốm

20.000 ₫
Cây Lá Trắng

Cây Lá Trắng

12.000 ₫
Cây Tía Tô Cảnh

Cây Tía Tô Cảnh

18.000 ₫
Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

80.000 ₫
Cây Chuối Hoa

Cây Chuối Hoa

18.000 ₫
Cây Hoa Chiều Tím

Cây Hoa Chiều Tím

8.000 ₫
Cây Bướm Bạc

Cây Bướm Bạc

135.000 ₫
Cây Hồng Thiên Hương

Cây Hồng Thiên Hương

60.000 ₫
Dây Huỳnh Đệ

Dây Huỳnh Đệ

45.000 ₫
Dây Đậu Biếc

Dây Đậu Biếc

135.000 ₫
Dây Chanh Dây

Dây Chanh Dây

90.000 ₫
Chậu cây Trúc Quân Tử

Chậu cây Trúc Quân Tử

600.000 ₫
Cây Trầu Bà Vàng Leo Cột

Cây Trầu Bà Vàng Leo Cột

400.000 ₫
Cây Phát Tài/ cây thiết mộc lan

Cây Phát Tài/ cây thiết mộc lan

900.000 ₫
Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ

Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ

600.000 ₫

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển