Menu

Menu

14 Th2

Tạo Giỏ – Chậu Hoa Treo

Hiện nay, môi trường ngày càng bị ô nhiễm, khí hậu nóng dần lên, cây xanh tự nhiên bảo vệ Trái Đất bị phá hủy nhiều, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh...đó là một trong nhiều mối nguy hại đe dọa đời sống con người. Để khắc phục phần nào sự suy thoái…