3 bình luận trên “cay bo cap vang

  1. […] Bò Cạp Vàng có nguồn gốc từ miền Nam Pakistan kéo dài về phía Đông qua Ấn Độ tới Đông Nam Á và về phía Nam tới Sri Lanka […]

  2. […] khoa học: Cassia fistula L. Họ thực vật: Caesalpinioideae (Vang). Chiều cao: 10-20m. Bò Cạp Vàng có nguồn gốc từ miền Nam Pakistan kéo dài về phía Đông qua Ấn Độ tới Đông […]

  3. […] Bò Cạp Vàng có nguồn gốc từ miền Nam Pakistan kéo dài về phía Đông qua Ấn Độ tới Đông Nam Á và về phía Nam tới Sri Lanka […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng dẫn đặt hàng

Vận chuyển