Menu

Menu

Tỷ Lệ Vàng
14 Th2

Quy tắc “tỷ lệ vàng” trong thiết kế cảnh quan

Quy tắc "tỷ lệ vàng" một trong những yếu tố tạo nên thành công của các công trình thiết kế. Trong tự nhiên, nó xuất hiện dày đặc và được ứng dụng vô cùng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực thiết kế khác nhau. Với nhiều công năng ưu tú, mang lại sự cân đối…