Menu

Menu

Vuon Cay Cong Trinh Sai Gon Hoa
14 Th2

Vườn cây công trình của Sài Gòn Hoa

Vườn cây công trình của Sài Gòn Hoa [caption id="attachment_102751" align="aligncenter" width="600"] Vườn cây công trình của Sài Gòn Hoa[/caption] Với tổng diện tích trên 45.000 m2, vườn cây công trình của Sài Gòn Hoa được chia làm 3 nhóm chính: 1. Cây công trình cho bóng mát Cây bóng mát tại Sài Gòn Hoa…