Menu

Menu

Vuon Uom Cay Cong Trinh 1
14 Th2

Vườn cây công trình của Sài Gòn Hoa

Vườn cây công trình của Sài Gòn Hoa Với tổng diện tích trên 45.000 m2, vườn cây công trình của Sài Gòn Hoa được chia làm 3 nhóm chính: 1. Cây công trình cho bóng mát Cây bóng mát tại Sài Gòn Hoa là những cây có thân gỗ, có chiều cao từ 2,5 đến…