Menu

Menu

14 Th2

Mẹo Nhỏ Để Cây Huỳnh Liên Ra Hoa Thường Xuyên

Cây huỳnh liên ra hoa rất đẹp, sắc vàng óng ả trên cây sáng rực cả không gian.Thông thường cây huỳnh liên sẽ ra hoa vào tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Dưới đây là một số cách giúp huỳnh liên ra hoa đẹp thường xuyên. 1.Cắt tỉa, thu gọn nhánh tàn úa. 2.Nếu…