Menu

Menu

Thi Cong Trong Cay San Vuon
14 Th2

4 yếu tố trọng yếu cần lưu ý khi thiết kế lối đi trong sân vườn

4 yếu tố trọng yếu cần lưu ý khi thiết kế lối đi trong sân vườn Trước đây, lối đi trong vườn chỉ có tác dụng giúp băng qua khu vườn mà không dẫm đạp lên cây cảnh. Con đường đi không chỉ là cách để liên kết với toàn bộ thiết kế của ngôi nhà…