Menu

Menu

Bo Cuc Canh Quan 19
14 Th2

Lưu ý về bố cục trong thiết kế cảnh quan

Khi thiết kế cảnh quan một khuôn viên, khu vườn,... Các kiến trúc sư cần tuân thủ những nguyên lý thiết kế cảnh quan cơ bản để tạo nên một bố cục hợp lý, cân đối. Một công trình thiết kế chất lượng trước tiên phải có một bố cục hoàn hảo, tất cả mọi…